Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas

grupės vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A411
Tel. (8 5) 223 4639
El. p. 
http://www.itpa.lt/~gaigalas
 

Daugiaelektronė atomo teorija.

Šiuolaikinis atomo teorijos uždavinių modeliavimas remiantis įprastu ir simboliniu programavimu.

PROJEKTINĖ VEIKLA

ES struktūrinių fondų projektai:

Nuo 2007 m. – iki dabar dalyvauju Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos projekte „Studentų mokslinė praktika“, kuris yra remiamas iš ES struktūrinių fondo lėšų.

Tarptautiniai projektai:

1993-1995 m. dalyvavau tarptautinėje temoje “Mažai jonizuotų atomų spektrinių linijų intensyvumas” (iš dalies finansuojama NATO).

1993-1995 m. vykdžiau temą, kuri buvo finansuojama tarptautinio mokslo fondo (grantas LE800 ir LH8100).

1993 m. dalyvavau Europos bendrijos tarptautiniame projekte "Bendradarbiavimas su Centrine ir Rytų Europa moksle ir technologijose" ir vykdžiau temą "Sudėtingų atomų ir jonų koreliacinių efektų tyrimas naudojant reliatyvistinį trikdymų teorijos variantą" (granto Nr. 1935).

1994 m. vadovavau TMKC Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyriaus finansuojamos temos "Teorinė atomų spektroskopija ir jos taikymas laboratorinėje ir astrofizikinėje plazmoje" (TASAP) III daliai.

1995 m. dalyvavau TMKC Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyriaus finansuojamos temos "Teorinė atomų spektroskopija ir jos taikymas laboratorinėje ir astrofizikinėje plazmoje" (TASAP) IV dalyje.

1993-1995 m. vykdžiau tarptautinį projektą. Finansavo National Science Foundation, JAV (grantas PHYS-9501830).

1994-1996 m. vykdžiau Europos Sąjungos remiamo mokslinio tinklo temą "Elektronų ir fotonų sąveikos su atomais, jonais ir molekulėmis" (Euronet Pecam ERBCIPDCT 940025).

1997 m. dalyvavau TMKC Pasaulinės laboratorijos Lietuvos skyriaus finansuojamoje temoje "Atominių konfigūracijų termų generavimo programa".

1999-2000 m. vykdžiau mokslinę temą "Theorie Relativistischer Effekte in der Chemie und Physik Schwerer Elemente". Finansavo Vokietijos fizikų draugija.

1999-2000 m. vadovavau projektui “Lietuvos fizikų draugijos puslapiai internete”, kuris buvo remiamas “Atviros Lietuvos Fondo”.

2004 m. su kolegomis iš Kaselio universiteto buvo vykdomas projektas tema "Theoretical Studies of the Hyperfine Interaction in Many-electron atoms" (Deutscher Akademische Austauschdienst  (DAAD)).

2005 m. dalyvavau Kaselio universiteto, teorinės fizikos katedros (Vokietija), vykdomoje mokslinėje programoje.

2005 m. dalyvavau Atominės fizikos skyriaus prie National Institute of Standards and Technology (JAV) mokslinėje programoje G- 3 -00334; mokslinių tyrimų srities kodas (pagal NIST) 40.0810.

2006-2010 m. dalyvauju Erasmus dėstytojų mainų programoje (su Malmės universitetu (Švedija)).

2008 m. dalyvavau tarptautiniame projekte "Theoretical studies of Curium and Americium compounds” tarp Institute for Transuranium Elements (ITU) of the Joint Research  Centre ir VU. Contract No". 209692-2007-12 F1ED KAR LT. Svarbiausi rezultatai: Teoriškai ištirtos Cm(+4) ir Am(+3) jonų pagrindinės spektroskopinės sąvybės.

2008-2009 m. dalyvavau ES Socrates Comenius programos projekte Nr. 134648-2007-IT-COMENIUS-CM.

2009 m. dalyvavau tarptautiniame projekte "Theoretical sudies of spectroscopic properties of superheavy atoms and ions with atomic number Z=122” (Service Contract No 211828-11-2008 KAR LT). Pagrindiniai rezultatai: Teoriškai išnagrinėtas Z=122 elemento spektras, daugiakonfigūracinio Hartrio ir Foko metodu.

2009-2012 m. dalyvauju ITER projekte (internetinis puslapiai http://www.iter.org/ ir lt.wikipedia.org/wiki/ITER). Iš gautų rezultatų paruoštas straipsnis spaudai.

2010 m. dalyvauju Work Programme 2010 for the Contract of Association ASSOCIATION EURATOM – LEI.

2010-2011 m. dalyvauju Erasmus dėstytojų mainų programoje (su Krokuvos universitetu (Lenkija)).

2010-2013 m. dalyvauju VISBI programos projekte „Computational atomic structure with applications to astronomy and plasma physics (Atominių struktūrų skaičiavimai ir jų taikymas astronomijoje ir plazmos fizikoje)“ (kartu su Vilniaus universitetu, Lundo universitetu (Švedija), Malmės univeristetu (Švedija), Krokuvos universitetu (Lenkija)).

2011-2013 m. dalyvauju bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Valonijos (Belgija) regionų programoje. Projekto numeris Nr. 1.

2011-2013 m. dalyvauju Erasmus dėstytojų mainų programoje (su ULB universitetu (Belgija)).

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt