Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas

grupės vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A411
Tel. (8 5) 223 4639
El. p. 
http://www.itpa.lt/~gaigalas
 

Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla

1991-1993 m. Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius
1997–2002 m. TFAI mokslinės tarybos narys
1997-2002 m. TFAI savianalizės komisijos tarybos narys
2003-2008 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertas
2003-2008  m. Lietuvos mokslo tarybos “Verslo, mokslo ir studijų bendradarbiavimo” nuolatinės komisijos narys
2004-2008 m. Studijų kokybės vertinimų centro, fizikos krypties studijų programų ekspertinio vertinimo grupės narys
2004 m. Donato Rimanto Vaišnoro (Vilniaus pedagoginis universitetas) habilitacijos, tema “Šviesos sąveika su skystuoju kristalu tvarkiose arba nežymios betvarkės medžiagose” (Fiziniai mokslai, fizika (02P)), komisijos pirmininkas
2007 m. Dr. Palmiros Pečiuliauskienės habilitacinės procedūros komiteto narys (Vilniaus pedagoginis universitetas)
2008 m. Dr. A. Kiverio (Vilniaus pedagoginis universitetas) habilitacijos, tema “Fononais stimuliuoto tuneliavimo vaidmuo puslaidininkinių darinių elektriniam laidumui” (Fiziniai mokslai, fizika (02P)), komisijos pirmininkas
Nuo 2010 m. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto tarybos narys

 • Mokslinės konferencijos, seminarai

Tarptautinių konferencijų organizavimas:

 • XXXII European Group for Atomic Systems (EGAS) konferencija (Vilnius, Lietuva, 2000 m. liepos 4 -  liepos 7 dienomis), vietinio organizacinio komiteto narys.

 • Organizuotas tarptautinis seminaras Frontiers in Relativistic Multiconfiguration Calculations (Vilnius, Lietuva, 2009 m. rugsėjo 17 - rugsėjo 23 dienomis).

 • Organizuotas tarptautinis seminaras GRASP Meeting'10 (Vilnius, Lietuva, 2010 m. rugsėjo 19 - rugsėjo 21 dienomis).

 • Organizuotas tarptautinis seminaras GRASP Meeting'11 (Vilnius, Lietuva, 2011 m. liepos 31 - rugpjūčio 12 dienomis).

Kviestiniai pranešimai tarptautinėse konferencijose:

Dalyvavau 28 tarptautinėse konferencijose (Vengrijoje, Olandijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Japonijoje, Vokietijoje, JAV, Italijoje, Kanadoje, Bulgarijoje, Rusijoje ir kt.).

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai

1993 m. Oxfordo universitetas (Didžioji Britanija), pas prof. I. Grantą
1994 m. Vanderbilto universitetas (JAV), pas prof. Ch. F. Fischer
1995 m. Laisvasis Briuselio universitetas (Belgija), pas prof. M. Godefroid
1996 m. Vanderbilto universitetas (JAV), pas prof. Ch. F. Fischer
1997 m. Vanderbilto universitetas (JAV), pas prof. Ch. F. Fischer
2002 m. Kaselio universitetas (Vokietija), pas prof. B. Fricke
2004 m. Kaselio universitetas (Vokietija), pas prof. B. Fricke
2005 m. Kaselio universitetas (Vokietija), pas prof. B. Fricke
2005 m. Atomic Physic Division at National Institute of Standards and Technology (JAV), pas prof. Ch. F. Frischer
2007 m. The College of Physics and Electrical Engineering, Lanzhou Northweszt Normal University (Kinija), pas prof. Ch. Dong
2011 m. Atomic Physic Division at National Institute of Standards and Technology (JAV), pas prof. Ch. F. Frischer
2011 m. Lundo universitetas (Švedija), pas prof. T. Brage

 • Darbas rengiant mokslininkus

1999- 2004 m. doktoranto T. Žalandausko doktorantūros komiteto narys
2003- 2006 m. doktoranto O. Sharf doktorantūros konsultantas
Vizitų užsienyje metu konsultavau kitų šalių (Anglija, Belgija, Vokietija, JAV, Kinija) Ph.D. studentus
Vadovauju VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto ir Vilniaus pedagoginio universiteto mokslinei grupei
2004 m. Nacionalinei jaunųjų mokslininkų konferencijai parengti du (Erikas Gaidamauskas ir Gediminas Kiršanskas) Žirmūnų gimnazijos moksleiviai. Jų pristatytas mokslinis pranešimas Nacionalinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje užėmė trečiąją vietą
Nuo 2005 m. VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto ir VPU bendros doktorantūros (fizikos kryptyje) Jungtines komisijos pirmininkas
2005 m. Nacionalinei jaunųjų mokslininkų konferencijai parengti du (Erikas Gaidamauskas ir Gediminas Kiršanskas) Žirmūnų gimnazijos moksleiviai. Jų pristatytas mokslinis pranešimas Nacionalinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje užėmė pirmają vietą
2005 m. ES 17-tąjai jaunųjų mokslininkų konferencijai parengti du (Erikas Gaidamauskas ir Gediminas Kiršanskas) Žirmūnų gimnazijos moksleiviai, kurie šioje konferencijoje tapo laureatais
2009 m. - doktoranto P. Rynkun doktorantūros vadovas
2011 m. - doktoranto A. Alkausko doktorantūros vadovas

Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai

 • Kartu su bendraautoriais − prof. habil. dr. A. Audzijonis, G. Kalibata, V. Paulikas parengta mokomoji metodinė priemonė "Optikos laboratoriniai darbai" (2003).

 • Kartu su bendraautoriais − prof. habil. dr. A. Audzijonis, V. Lapeika parengta mokomoji metodinė priemonė “Jonizuojančios spinduliuotės tyrimas” (2004).

 • Kartu su bendraautoriais − prof. habil. dr. A. Audzijonis, L. Žigas, R. Žaltauskas, E. Tamulienė, A. Pauliukas parengta mokomoji metodinė priemonė “Fizikinis eksperimentas Kietojo kūno optikos mokslinėje laboratorijoje” (2007).

 • V. Lapeika, G. Gaigalas, “Atomo ir branduolio fizikos laboratoriniai darbai: mokymo priemonė”, V.: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.

 • Pedagoginis darbas užsienyje

 • Reguliariai skaito paskaitas Malmės universitete (Švedija) pagal Erasmus/Mundus programą.

 • Reguliariai konsultuoja PhD studentus iš ULB (Belgija) ir Lundo universitetas (Švedija).

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt