Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Romualdas Karazija

afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A416
Tel. 
El. p. 
http://tfai.vu.lt/Karazija/
 

1959–1964 m. – Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto studentas, specializacija – teorinė fizika.

1965–1967 m. – MA Fizikos ir matematikos instituto aspirantas (vadovas prof. A. Jucys).

1968 m. – Vilniaus universitete apginta mokslų kandidato disertacija „Kai kurie energijos operatoriaus matricinių elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai“.

1972 m. – suteiktas vyresniojo mokslinio bendradarbio vardas.

1993 m. – trijų fizikos institutų (FI, PFI ir TFAI) sudarytame habilitacijos komitete apginta habilituoto gamtos mokslų daktaro disertacija „Laisvųjų atomų konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Rentgeno bei Ožė spektrų savybės“.

2000 m. – VPU suteiktas profesoriaus vardas.

Pareigos Fizikos ir matematikos institute, po jo reorganizavimo nuo 1977 m. – Fizikos institute, po pastarojo reorganizavimo nuo 1990 m. – Teorinės fizikos ir astronomijos institute, nuo 2002 m. – VU TFAI:

1968–1970 m. – jaunesnysis mokslinis bendradarbis;

1970–1991 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis;

Nuo 1991 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

1995–2010 m. – VPU Fizikos ir technologijos fakulteto profesorius (0,25 etato).

Narystė mokslo draugijose:

Lietuvos fizikų draugija, narys nuo 1969 m.

Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas 1997–2000 m.

Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas 2000–2011 m.

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys nuo 2011 m.

Anglijos fizikų draugija, tikrasis narys (The Institute of Physics, fellow) nuo 2001 m.

Italijos fizikų draugija, narys (Società Italiana di Fisica) nuo 2003 m.

Apdovanojimai:

Lietuvos Respublikos mokslo premija (1995 m., už monografijas „Laisvųjų atomų Rentgeno ir elektronų spektrų teorijos įvadas“ ir „Atominių dydžių sumos ir vidutinės spektrų charakteristikos“).

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius (2003 m.).

Lietuvos mokslų akademijos vardinė Adolfo Jucio premija (2004 m., už darbų ciklą „Šiuolaikinės daugiaelektronių atomų teorijos plėtojimas ir taikymas (1993–2004 m.)“; su bendraautoriais).

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) Lietuvos skyriaus apdovanojimas už kūrybingumą (aukso medalis) (2004 m.).

TSRS geriausių mokslo populiarinimo knygų konkurso antroji premija už knygą „Linksmoji fizika“ (1983 m.).

LR Švietimo ir mokslo ministerijos premijos už geriausius vadovėlius ir mokslo priemones vidurinėms mokykloms:

už skaitinius mokiniams „Kasdienės paslaptys“ (1994 m.);

už vadovėlį „Fizika humanitarams“ I d. „Klasikinė fizika“ (1996 m., pirmoji premija);

už vadovėlį „Fizika humanitarams“ II d. „Šiuolaikinė fizika“ (1997 m., antroji premija).

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2003 m. geriausios mokslo populiarinimo knygos pirmoji premija už knygas „Įžymūs fizikai ir jų atradimai“ ir „Žaislai, žaidimai ir įdomūs bandymai“.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. vadovėlių aukštosioms mokykloms konkurso antroji premija už vadovėlį „Fizikos istorija“.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt