Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas


prof. habil. dr. Romualdas Karazija

afilijuotasis vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kab. A416
Tel. 
El. p. 
http://tfai.vu.lt/Karazija/
 

Pedagoginė veikla

Trijų daktaro ir dvidešimties magistro bei bakalauro darbų vadovas.

Skaityti kursai:

Vilniaus pedagoginiame universitete: „Teorinė mechanika“, „Fizikos ir astronomijos istorija“ (studentams), „Atomo teorija“, „Fizikos istorija ir metodologija“, „Fizikos istorija ir mokslo filosofija“ (magistrantams). Vilniaus universitete: „Fizikos naujovės“(dalis kurso, magistrantams);  Teorinės fizikos ir astronomijos institute: „Atomo struktūra ir spektrai“ (doktorantams).

Vadovėliai vidurinėms mokykloms:

Fizika humanitarams. I d. Klasikinė fizika. V.: TEV, 1996; II d. Šiuolaikinė fizika. V.: TEV, 1997.

Vadovėliai aukštosioms mokykloms:

Fizikos istorija. V.: Inforastras, 2002.

Fizikos metodologija ir filosofija. V.: VPU leidykla, 2007.

Mokslo populiarinimas

Knygos:

1. Šimtas fizikos mįslių. V.: Vaga, 1977; Sofija: Nauka i izkustvo, 1990 (vertimas į bulgarų k.).

2. Linksmoji fizika. V.: Mokslas, 1982.

3. Neregimųjų spindulių pėdsakais. V.: Mokslas, 1983.

4. Vaivorykštės spalvos. V.: Vaga, 1984.

5. Kaip pakelti Žemę. K.: Šviesa, 1988.

6. Kasdienės paslaptys. K.: Šviesa, 1993.

7. Fizikos mįslės. V.: Alma littera, 1999.

8. Linksmoji fizika ir jos taikymas politikoje, poezijoje ir parapsichologijoje. K.: Šviesa, 1999.

9. Šviesos ir šešėlių paslaptys. V.: Asveja, 2000.

10. Įžymūs fizikai ir jų atradimai. K.: Šviesa, 2002.

11. Žaislai, žaidimai ir įdomūs bandymai. V.: TEV, 2002.

12. Žalias teorijos medis. Akad. A. Jucio gyvenimas ir mokslinė veikla. V.: Inforastras, 2003.

Knygų sudarytojas:

Kas domina fizikus šiandien? K.: Šviesa, 1996.

Akademikas Adolfas Jucys. V.: Lietuvos mokslas, 2004.

Skaitomos mokslo populiarinimo paskaitos:

Nobelio fizikos premijos.

Šiuolaikinės fizikos atradimai ir problemos.

Įdomūs optiniai reiškiniai atmosferoje.

Žemės ir kosmoso ryšiai.

Šiuolaikinė Visatos samprata.

Mokslas ir pseudomokslas.

Žaislai ir fizikos dėsniai.

Adolfas Jucys – šiuolaikinės teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje.

Galileo Galilėjus – mokslo revoliucijos pradininkas.

Didysis mokslo genijus Izaokas Niutonas.

Albertas Einšteinas ir jo didieji atradimai.

Svarbesnės visuomeninės pareigos

1972–1979 m. – Lietuvos fizikų draugijos mokslinis sekretorius.

1991–1993 m. – Lietuvos mokslo tarybos narys.

1991–2009 m. – „Fizikų žinių“ redakcinės kolegijos narys.

Nuo 1994 m. – „Lietuvos fizikos žurnalo“ redakcinės kolegijos narys.

2008–2010 m. – „Lietuvos fizikos žurnalo“ vyriausiasis redaktorius.

Nuo 2001 m. – Visuotinės lietuvių enciklopedijos konsultantas (fizikos istorija).

2003–2009 m. – Lietuvos mokslo premijų komiteto narys.

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt