Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba, veikusi iki 2017 metų
Taryba, išrinkta 2015 m.
Habil. dr. Gediminas Juzeliūnas (VSTS, vyriaus. m. d., direktorius)
Dr. Kazimieras Černis (AO, vyriaus. m. d.)
Dr. Arnoldas Deltuva (BTS vedėjas, vyriaus. m. d.)
Prof. habil. dr. Gediminas Gaigalas (ATS, Prof., vyriaus. m. d.) - tarybos pirmininkas
Habil. dr. Vygintas Gontis (VSTS, vyriaus. m. d.)
Dr. Valdas Jonauskas (ATS vedėjas., vyriaus. m. d.)
Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys (VSTS vedėjas., vyriaus. m. d.)
Habil. dr. Gražina Tautvaišienė (AO vedėja., vyriaus. m. d., direktoriaus pav.)
Doc. dr. Artūras Acus (BTS, vyr. m. d.) - tarybos sekretorius
Dr. Rimvydas Janulis (AO, vyr. m. d.)
Dr. Algirdas Kazlauskas (AO, vyr. m. d., direktoriaus pav.)
Dr. Romualdas Kisielius (ATS, vyr. m. d.)
Prof. dr. Egidijus Norvaišas (BTS, Prof., vyr. m. d.)
Dr. Julius Ruseckas (VSTS, vyr. m. d.)
Dr. Jelena Tamulienė (ATS, vyr. m. d.)
Dr. Justas Zdanavičius (AO, vyr. m. d.)
Algimantas Černiauskas (AO, dokt.)
Jonas Klevas (AO, dokt.)
Gintaras Kerevičius (ATS, dokt.)
Saulius Pakalka (ATS, dokt.)


Taryba, išrinkta 2010 m.
Habil. dr. Gediminas Juzeliūnas (VU TFAI, direktorius) – tarybos pirmininkas (nuo 2013 m.)
Doc. dr. Artūras Acus (VU TFAI, m.d.)
Dr. Kazimieras Černis (VU TFAI, vyr.m.d.)
Prof. habil.dr. Gediminas Gaigalas (VPU, katedros vedėjas)
Doc. dr. Kazimieras Glemža (VU FF, prodekanas)
Dr. (HP) Vygintas Gontis (VU TFAI, vyriaus.m.d.)
Dr. Valdas Jonauskas (VU TFAI, vyr.m.d., ATS vedėjas nuo 2014 m.)
Dr. Andrius Juodagalvis (VU TFAI, vyr.m.d.)
Habil. dr. Gražina Tautvaišienė (VU TFAI, direktoriaus pavaduotoja)- tarybos pirmininkė (2010-2013 m.)
Prof. habil. dr. Bronislovas Kaulakys (VU TFAI, VSTS vedėjas)
Prof. habil. dr. Romualdas Karazija (VU TFAI, vyriaus.m.d.)
Dr. Algirdas Kazlauskas (VU TFAI, vyr.m.d.)
Dr. Alicija Kupliauskienė (VU TFAI, ATS vedėja iki 1014 m.)
Dr. Gintaras Merkelis (VU TFAI, vyr.m.d.)
Prof. dr. (HP) Egidijus Norvaišas (VU TFAI, BTS vedėjas iki 2014 m.)
Šarūnas Masys (VU TFAI, doktorantas)
Danutė Sperauskienė (VU TFAI, Planetariumo direktorė)
Algimantas Černiauskas (VU TFAI, doktorantas)

Taryba, išrinkta 2008 m.
A. Acus (dr.; fizika, TFAI)
A. Bartkevičius (habil. dr.; astronomija, TFAI), - pirmininko pavaduotojas
P. Bogdanovičius (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
K. Černis (dr.; astronomija, TFAI)
V. Gontis (habil. proc.; fizika, TFAI)
G. Juzeliūnas (habil. dr.; fizika, TFAI)
R. Karazija (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
B. Kaulakys (prof. habil. dr.; fizika, TFAI), - pirmininkas
A. Kazlauskas (dr.; astronomija, TFAI) - pirmininko pavaduotojas
A. Kupliauskienė (dr.; fizika, TFAI) - sekretorė
G. Merkelis (dr.; fizika, TFAI)
E. Norvaišas (prof. habil. proc.; fizika, TFAI)
Z. Rudzikas (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
G. Tautvaišienė (habil. dr.; astronomija, TFAI)
V. Ivaška (prof. habil. dr.; fizika, FF VU)
F. Ivanauskas (prof. habil. dr.; matematika, MIF VU)
A. Juozapavičius (prof. dr.; matematika, MIF VU)
A. Kareiva (prof. habil. dr.; chemija, ChF VU)
A.P. Stabinis (prof. habil. dr.; fizika, FF VU)
J. Sūdžius (doc. dr.; astronomija, FF VU)
A. Žukauskas (prof. habil. dr.; fizika, FF VU)

Taryba, išrinkta 2003 m.
A. Bartkevičius, (habil. dr.; astronomija, TFAI), - pirmininko pavaduotojas
A. Bernotas (dr.; fizika, TFAI), - sekretorius
P. Bogdanovičius (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
K. Černis (dr.; astronomija, TFAI)
V. Gontis (dr.; fizika, TFAI)
G. Juzeliūnas (habil. dr.; fizika, TFAI)
R. Karazija (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
B. Kaulakys (prof. habil. dr.; fizika, TFAI), - pirmininkas
G. Merkelis (dr.; fizika, TFAI)
E. Norvaišas (doc. dr.; fizika, TFAI)
Z. Rudzikas (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
P. Serapinas (prof. habil. dr.; fizika, TFAI)
V. Straižys (prof. habil. dr.; astronomija, TFAI)
G. Tautvaišienė (habil. dr.; astronomija, TFAI)
M. Balevičius (doc. dr.; fizika, FF VU)
G. Dikčius (prof. dr.; fizika, FF VU)
F. Ivanauskas (prof. habil. dr.; matematika, MIF VU)
R. Kazlauskas (prof. habil. dr.; chemija, ChF VU)
J. Sūdžius (doc. dr.; astronomija, FF VU)
G. Tamulaitis (prof. habil. dr.; fizika, FF VU)
L. Valkūnas (prof. habil. dr.; fizika, FF VU)
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt