Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Studijų programos - sandai
Doktorantūros studijų dalykų sandai studijuojanties pagal 2010 m. tvarką
http://www.vu.lt/lt/studijos/doktorantura-ir-rezidentura/doktorantams/programos-ir-sandai/78-studijos/doktorantura-rezidentura/3-fiziniai-mokslai#fizika

Doktorantūros sandai doktorantams iki 2010 m.

VU TFAI yra parengtos bei VU TFAI bei VU Jungtinės komisijos aprobuotos studijų programos, pagal kurias doktorantai laiko egzaminus. Pageidaujant doktoranto vadovui ir pačiam doktorantui, doktorantas gali studijuoti ir laikyti egzaminus kitose įstaigose. Mūsų doktorantai laikė egzaminus ir PFI, FI ir VU. Studijų programos- sandai VU TFAI parengtos programos doktorantūros egzaminams pateikiamos lentelėje.


Dalyko pavadinimas Konsultuojančiųjų dėstytojų vardas, pavardė Kreditų skaičius Įstaiga Pastabos
1. Atsitiktiniai vyksmai prof. habil. dr. B. Kaulakys 5 VU TFAI
2. Judėjimo kiekio momento teorija ir jos taikymai dr. A. Kupliauskienė 5 VU TFAI
3. Kvantinė sklaidos teorija dr. A. Kupliauskienė 5 VU TFAI
4. Kvantinė lauko teorija doc. dr. E. Norvaišas 5 VU TFAI
5. Analizinių skaičiavimų pagrindai naudojant kompiuterinės algebros sistemas prof. habil. dr. G. Gaigalas
doc. dr. A. Acus
5 VU TFAI
6. Kvantinė optika ir kvantinė elektrodinamika habil. dr. G. Juzeliūnas 5 VU TFAI
7. Laisvųjų atomų Rentgeno ir elektroninių spektrų teorija prof. habil. dr. R. Karazija 5 VU TFAI
8. Antrinis kvantavimas, kvazisukinys ir izosukinys atomų teorijoje prof. habil. dr. G. Gaigalas 5
VU TFAI

9. Teorinė atomų spektroskopija dr. V. Jonauskas ir dr. G. Merkelis 5 VU TFAI
10. Atominių skaičiavimų praktika prof. habil. dr. P. Bogdanovičius 5 VU TFAI
11. Žvaigždžių atmosferų fizika, vidaus sandara ir evoliucija habil. dr. G.Tautvaišienė doc.dr. R. Lazauskaitė 6 VU TFAI
12. Galaktikos fizika prof., habil. dr. A. Bartkevičius, dr. S. Bartašiūtė 6 VU TFAI
13. Duomenų analizės metodai Astronomijoje dr. A. Kazlauskas 5 VU TFAI
14. Astrofizikinių stebėjimų priemonės ir metodai habil. dr. K.Zdanavičius 5 VU TFAI
15. Žvaigždžių fotometrija ir klasifikacija habil. dr. K.Zdanavičius 5 VU TFAI
16. Astronominių vaizdų analizė dr. A. Kazlauskas 5 VU TFAI
17. Optinė žvaigždžių spektroskopija habil. dr. G.Tautvaišienė 5 VU TFAI
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt