Teorinės fizikos ir astronomijos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Doktorantai

VU TFAI doktorantai


  1. Gintaras Kerevičius (2014-2018)
  2. Jonas Belopetravičius (2015 - 2019)
  3. Edgaras Kolomiecas (2016 - 2020)
  4. Jurgita Koncevičiūtė (2016 - 2020)
  5. Žydrūnė Misikonytė (2016 - 2020)
  6. Saulius Pakalka (2016 - 2020)
  7. Mantas Račiūnas (2017 - 2021)
  8. Carlos Viscasillas Vázquez (2017 - 2021)
  9. Giedrius Žlabys (2017 - 2021)


Buvę VU TFAI doktorantai:

Rytis Kazakevičius (2013-2017)
Hamid Reza Hamedi (2013-2017)
Laima Radžiūtė (2012-2016)
Vaidas Juknevičius (2012-2016)
Arnas Drazdauskas (2012-2016)
Mindaugas Macijauskas (2012-2016)
Algimantas Černiauskas (2012-2016)
Jonas Klevas (2012-2016)
Aleksejus Kononovičius (2011-2015)
Kristupas Milašius (2011-2014)
Adolfas Šliogeris (2011-2013)
Dainius Prakapavičius(2010-2014)
Renata Ženovienė (2010-2014)
Vytautas Čepas (2010-2014)
Šarūnas Masys (2009-2013)
Tomas Sabonis (2008-2015)
Gintaras Barisevičius (2008-2012)

Edita Stonkutė (2008-2012)
Marius Maskoliūnas (2008-2012)
Šarūnas Mikolaitis (2007-2011)
Vidas Regelskis (2006-2010)
Eduardas Puzeras (2006-2010)
Žilvinas Ežerinskis (2006-2010)
Rytis Juršėnas (2006-2010)

Viačeslavas Nelkinas (2005-2009)
Olga Rancova (2004-2008)
Darius Jurčiukonis (2003-2007)

Julius Ruseckas (2002-2006)
Oliver Scharf (2002-2006)
Miglius Alaburda (1999-2003)
Vygandas Laugalys (1995-2000)
Justas Zdanavičius (1994-2000)

Disertacijų ir santraukų tekstai


Hamid Reza Hamedi "Linear and nonlinear phenomena for slow light " (Disertacija)

Hamid Reza Hamedi "Linear and nonlinear phenomena for slow light " (Santrauka)

Dainius Prakapavičius "Oxygen in stellar atmospheres: spectral line formation and abundances " (Disertacija)

Dainius Prakapavičius "Oxygen in stellar atmospheres: spectral line formation and abundances " (Santrauka)

Jonas Klevas "The influence of convection and non-local radiative field on spectral line formation in stellar atmospheres " (Disertacija)

Jonas Klevas "The influence of convection and non-local radiative field on spectral line formation in stellar atmospheres " (Santrauka)

Aleksėjus Kononovičius "Applications of Statistical Physics in Modeling of Financial Markets and Social Processes" (Disertacija)

Aleksėjus Kononovičius "Applications of Statistical Physics in Modeling of Financial Markets and Social Processes" (Santrauka)

Arnas Drazdauskas "Evolutionary carbon and nitrogen abundance alterations in low mass metal-abundant stars " (Disertacija)

Arnas Drazdauskas "Evolutionary carbon and nitrogen abundance alterations in low mass metal-abundant stars" (Santrauka)

Vytautas Čepas "Galaktikos struktūra ir žvaigždėdara H II srities SH2-205 aplinkoje " (Disertacija)

Vytautas Čepas "Galaktikos struktūra ir žvaigždėdara H II srities SH2-205 aplinkoje" (Santrauka)

Šarūnas Masys "Perovskitinių kristalų elektroninės ir kristalinės sandaros tyrimas" (Disertacija)

Šarūnas Masys "Perovskitinių kristalų elektroninės ir kristalinės sandaros tyrimas" (Santrauka)

Renata Ženovienė "Investigation o star forming regions in Cepheus" (Disertacija)

Renata Ženovienė "Investigation o star forming regions in Cepheus" (Santrauka)

Marius Maskoliūnas "Investigation o star forming regions in Cepheus" (Disertacija)

Marius Maskoliūnas "Investigation o star forming regions in Cepheus" (Santrauka)

Edita Stonkutė "Chemical composition of kinematically indentified galactic stellar group" (Disertacija)

Edita Stonkutė "Chemical composition of kinematically indentified galactic stellar group" (Santrauka)

Šarūnas Mikolaitis "Evolutionary Effects of Chemical Composition in Red Giants of Open Clusters" (Disertacija)

Šarūnas Mikolaitis "Evolutionary Effects of Chemical Composition in Red Giants of Open Clusters" (Santrauka)

Eduardas Puzeras "Evolutionary Effects in Helium Core Burning Star Atmospheres" (Disertacija)

Eduardas Puzeras "Evolutionary Effects in Helium Core Burning Star Atmospheres" (Santrauka)

Rytis Juršėnas "Algebrinis daugiadalelės trikdžių teorijos plėtojimas teorinėje atomo spektroskopijoje" (Disertacija)

Rytis Juršėnas "Algebrinis daugiadalelės trikdžių teorijos plėtojimas teorinėje atomo spektroskopijoje" (Santrauka)

Olga Rancova "Kvazireliatyvistinio artinio plėtojimas atomų ir jonų spektrinėms charakteristikoms teoriškai tirti" (Disertacija)

Olga Rancova "Development Of Quasirelativistic Approach For Investigation Of Spectral Characteristics Of Atoms And Ions" (Santrauka)

Vygandas Laugalys "Young stars and interstellar extinction in the North America and Pelican Nebulae" (Disertacija)

Vygandas Laugalys "Jaunos žvaigždės ir tarpžvaigždinė ekstinkcija šiaurės amerikos ir pelikano debesyse" (Santrauka)

Darius Jurčiukonis "Canonical quantization of SU(3) topological solitons" (Disertacija)

Darius Jurčiukonis "SU(3) topologiniu solitonu kanoninis kvantavimas" (Santrauka)

Oliver Scharf "On the Theory of Hyperfine structure of Many-Electron atoms" (Disertacija)

Oliver Scharf "Hipersmukiųjų sąveikų daugiaelektroniuose atomuose teorijos plėtojimas"(santrauka)

Justas Zdanavičius Tarpžvaigždinė ekstincija Žirafos tamsiųjų debesų kryptimi (Disertacija)

Julius Ruseckas "Matavimo modeliai kvantiniu Zenono ir anti-Zenono efektu aprašymui ir laiko kvantineje mechanikoje apibrežimui" (Santrauka)

Julius Ruseckas "Measurement Models for Quantum Zeno andanti-Zeno Effects and Time Determination in Quantum Mechanics" (Disertacija)

Miglius Alaburda "Point processes modeling of 1/f noise" (Disertacija)

Miglius Alaburda "Taškinių procesų 1/f triukšmo modeliavimas" (Santrauka)

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas, Saulėtekio al. 3, 10257 Vilnius, LIETUVA, tel. +370 5 2234636, faks. +370 5 2234637, tfai@tfai.vu.lt